PUUVIRRAT.FI VERKKOKAUPAN REKISTERISELOSTE

Tämä on yrityksen Puuvirrat henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 10.01.2021


REKISTERINPITÄJÄ

Puuvirrat Oy
Harjukuja 4
34800 Virrat

REKISTERIASIOISTA VASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

Kimmo Hynynen
Puhelin +358 400 804 322
Sähköposti: myynti@puuvirrat.fi

REKISTERIN NIMI
Puuvirtain asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Puuvirrat.fi asiakkaaksi tai tilannut Puuvirrat.fi verkkokaupasta tuotteita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Puuvirrat.fi asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

    Henkilön etu- ja sukunimi (vaihtoehtoisesti tilaaja yritys)
    Yrityksen y-tunnus
    Sähköpostiosoite
    Postiosoite
    Puhelinnumero
    Tiedot käsitellyistä tilauksista
    Postin ja Matkahuollon seurantatiedot

REKISTERIN SUOJAUS JA TIETOTURVA

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Seuraa meitä Facebookissa